Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników inżynieryjno – technicznych

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Egzamin w formie testu

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

Fakturę VAT za zakup szkolenia

99,00 

Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników inżynieryjno – technicznych

Niniejsze szkolenie BHP przeznaczone jest dla grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się, jak bezpiecznie i zgodnie z zasadami wykonywać swoją pracę, zapozna się z obowiązującymi przepisami BHP. Uczestnik kursu pozna najważniejsze trudności i niebezpieczeństwa związane ze swoim stanowiskiem i nauczy się reagować na nie.

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na poniższych stanowiskach:

  • Projektant,

  • Konstruktor,

  • Technolog,

  • Organizator produkcji,

Wybierając naszą ofertę szkoleniową uczestnicy otrzymują 30 dniowy dostęp online do profesjonalnych materiałów dydaktycznych zawierających zdjęcia, prezentacie oraz materiały video. Szkolenia przygotowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Każdy kurs kończy się egzaminem (test) wykonywanym przez internet, po którego zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia BHP, do wydrukowania plik PDF. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.