Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracodawców w służbie zdrowia

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Egzamin w formie testu

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

Fakturę VAT za zakup szkolenia

99,00 

Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracodawców w służbie zdrowia

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców osób kierujących pracownikami przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej pracującej w służbie zdrowia. Ukończenie niniejszego szkolenia uprawnia również do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego osób nowozatrudnionych w firmie lub zmieniających stanowisko.

Uczestnicy szkolenia uzyskają kompleksową wiedzy z zakresu BHP przedstawioną w bardzo przystępnej formie samokształcenia kierowanego, która umożliwia odbycie szkolenia w dogodnym dla uczestnika czasie i miejscu. Dowiedzą się m.in., jakie sytuacje stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników oraz pozyskają wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji stanowiska pracy pod kątem obowiązujących przepisów, a także poznają metody identyfikowania zagrożeń i zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Wybierając naszą ofertę szkoleniową uczestnicy otrzymują 30 dniowy dostęp online do profesjonalnych materiałów dydaktycznych zawierających zdjęcia, prezentacie oraz materiały video. Szkolenia przygotowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Każdy kurs kończy się egzaminem (test) wykonywanym przez internet, po którego zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia BHP, do wydrukowania plik PDF. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.