Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników administracyjno – biurowych

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Egzamin w formie testu

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

Fakturę VAT za zakup szkolenia

49,00 

Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników administracyjno – biurowych

Proponujemy Państwu profesjonalne i bardzo skuteczne kursy i szkolenia BHP online dedykowane pracownikom administracyjno-biurowym. Regulacje prawne nakładają obowiązek odbycie szkoleń BHP na wszystkich pracowników.

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na poniższych stanowiskach:

  • biurowych,

  • księgowych,

  • kadrowych,

  • asystentów,

  • pracowników administracji państwowej,

  • bibliotekarzy,

  • sekretarek,

  • recepcjonistów.

Wybierając naszą ofertę szkoleniową uczestnicy otrzymują 30 dniowy dostęp online do profesjonalnych materiałów dydaktycznych zawierających zdjęcia, prezentacie oraz materiały video. Szkolenia przygotowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób. Internetowe szkolenie obejmuje swym zakresem przede wszystkim opis zagrożeń pojawiających się w pracy administracyjno-biurowej, jak i metod przygotowywania bezpiecznego, zgodnego z zasadami BHP, stanowiska pracy.

Każdy kurs kończy się egzaminem (test) wykonywanym przez internet, po którego zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia BHP, do wydrukowania plik PDF. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.