Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników w służbie zdrowia – Lekarzy

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Egzamin w formie testu

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

Fakturę VAT za zakup szkolenia

59,00 

Szkolenie okresowe BHP online dla: Pracowników w służbie zdrowia – Lekarzy

Proponujemy Państwu profesjonalne i bardzo skuteczne kursy i szkolenia BHP online dedykowane pracownikom służby zdrowia. Regulacje prawne nakładają obowiązek odbycie szkoleń BHP na wszystkich pracowników.

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla lekarzy.

Wybierając naszą ofertę szkoleniową uczestnicy otrzymują 30 dniowy dostęp online do profesjonalnych materiałów dydaktycznych zawierających zdjęcia, prezentacie oraz materiały video. Szkolenia przygotowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób. Internetowe szkolenie obejmuje swym zakresem regulacje prawne oraz opis zagrożeń pojawiających się w pracy lekarza z szczególnym uwzględnieniem narażenia na zakłucia narzędziami medyczymi.

Każdy kurs kończy się egzaminem (test) wykonywanym przez internet, po którego zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia BHP, do wydrukowania plik PDF. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.