Szkolenie wstępne BHP – Meditrans

Dziękuję za dział w szkoleniu BHP dla nowozatrudnianych pracowników. Aby rozpocząć szkolenie wybierz pierwszą lekcję i postępuj zgodnie z...
Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnianego pracownika. Ustawodawca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuścił możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za...
Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców

Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców

Oferujemy profesjonalne szkolenia BHP online dla pracodawców, którego ukończenie uprawnia również do prowadzenia instruktażu stanowiskowego osób nowozatrudnionych w firmie lub zmieniających stanowisko. Uczestnicy szkolenia uzyskają kompleksową wiedzy z zakresu BHP...