Szkolenie okresowe BHP online dla pracodawców
Current Status
Not Enrolled
Price
99
Get Started
Szkolenie
Materials

Oferujemy profesjonalne szkolenia BHP online dla pracodawców, którego ukończenie uprawnia również do prowadzenia instruktażu stanowiskowego osób nowozatrudnionych w firmie lub zmieniających stanowisko.
Uczestnicy szkolenia uzyskają kompleksową wiedzy z zakresu BHP przedstawioną w bardzo przystępnej formie samokształcenia kierowanego, która umożliwia odbycie szkolenia w dogodnym dla uczestnika czasie i miejscu. Dowiedzą się m.in., jakie sytuacje stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników oraz pozyskają wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji stanowiska pracy pod kątem obowiązujących przepisów, a także poznają metody identyfikowania zagrożeń i zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Proponowane szkolenie BHP dla pracodawców online dedykowane jest szczególnie osobom które kierują:

  • przedsiębiorstwami państwowymi,
  • spółkami,
  • zakładami prywatnymi,
  • urzędami, spółdzielniami,

Wybierając naszą ofertę szkoleniową uczestnicy otrzymują 30 dniowy dostęp online do profesjonalnych materiałów dydaktycznych zawierających zdjęcia, prezentacie oraz materiały video. Szkolenia przygotowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób.
Każdy kurs kończy się egzaminem (test) wykonywanym przez internet, po którego zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia BHP, do wydrukowania plik PDF. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Egzamin w formie testu

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

fakturę VAT za zakup szkolenia

Ważność Szkolenia
5 lat

Szkolenie zawartość

Rozwiń wszystko