Szkolenie wstępne BHP
Current Status
Not Enrolled
Price
50
Get Started

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnianego pracownika.

Ustawodawca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuścił możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Podczas szkolenia wstępnego BHP poruszamy następujące tematy:

  • obowiązki i uprawnienia bhp:
    • pracodawców
    • pracowników – wszystkich komórek organizacyjnych w firmie
  • Odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp,
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
  • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy,

 

 

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

Egzamin w formie testu

Z

fakturę VAT za zakup szkolenia

Ważność Szkolenia
12 miesięcy