Szkolenie okresowe BHP online dla: przedstawicieli handlowych

Cena zawiera

Z

Dostęp do materiałów szkoleniowych

Z

Egzamin w formie testu

Z

Certyfikat ukończenia szkolenia bhp

Z

Fakturę VAT za zakup szkolenia

59,00 

Szkolenie okresowe BHP online dla: przedstawicieli handlowych

Proponujemy szkolenie BHP online dla pracowników zatrudnionych w charakterze przedstawicieli handlowych, których nieodzownym obowiązkiem jest prowadzenie pojazdów służbowych.

W ramach szkolenie uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu regulacji prawnych i zasad bhp, jak również zapoznają się z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwościami występującymi na stanowisku pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych jako:

  • Przedstawiciel handlowy,

  • Handlowiec, którego charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,

  • Technolog,

  • Organizator produkcji,

Wybierając naszą ofertę szkoleniową uczestnicy otrzymują 30 dniowy dostęp online do profesjonalnych materiałów dydaktycznych zawierających zdjęcia, prezentacie oraz materiały video. Szkolenia przygotowane są w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Każdy kurs kończy się egzaminem (test) wykonywanym przez internet, po którego zaliczeniu uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia BHP, do wydrukowania plik PDF. Oryginał zaświadczenia zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.