Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnianego pracownika. Ustawodawca w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuścił możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za...